Ta opp korset og følg Ham!

I Lukas 9,23 står det: Så sa Han til dem alle: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.

Dette med å fornekte seg sjølv betyr det samme som å sette seg til side eller ydmyke seg for nokon.

I Jakob 4,7-9 står det: Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere! Og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider!

I Ordspråkene 3,6 står det: Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett. Også 23,26: Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha sin lyst i mine veier!

For eit år sidan var eg på tur og eg skulle gå til eit fjell som heiter Sæterbøfjellet. For å kome meg opp til dette fjellet var eg avhengig av ein GPS. Då eg gjekk og gjekk var eg lite flink til å oppdatere meg på GPS om eg var på rett spor. Eg stolte mer på min eigen forstand kvar eg skulle gå enn kva GPS`en meinte. Resultatet av turen blei til at eg kom på ein heilt annen topp. Viss eg bare hadde satt meg til side og ydmyket meg for denne GPS`en hadde eg komet meg opp til målet mitt.

Tenk deg no at du er denne turgutten og Jesus er GPS`en. I daglig livet vårt trenger me også ein slik GPS bare at Jesus er vår GPS.
Lukas 9,23: Så sa Han til dem alle: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.

 

Andakten er skreve av David Vikanes, Ungdomsleder i menigheten DFEF Eben Eser Stord.