Ressurser

Her finner du andakter og annet matriell.

Andakter

Levende tro – brennende hjerter

Selv bibelundervisning, hundrevis av timer med taler og forkynnelse kan bli oss til ingen nytte, om det ikke får bringe oss til det punktet, der vi inviterer Jesus inn i våre hjerter og liv. Det personlige fellesskapet med Herren Jesus Kristus er selve kjernen i troens liv og vandring. Bare Jesu nærvær i våre hjerter gjør at våre hjerter er brennende. Ordet i Seg Selv fullkommengjøres bare, i den grad det får skape tro i våre hjerter til å komme til Jesus og ta imot Han i våre liv

Troens opphav og kilde er Guds Ord, Ham Selv.

Hovedhensikten med Bibelen er ikke å gjøre oss flinke i historie, eller til dyktige teologer. Heller ikke er den gitt for at vi skal ha kjennskap til Gud. Bibelen er gitt for å skape tro i våre hjerter. Slik at vi ved troen kan komme inn i fellesskap med Gud og lære Ham å kjenne.

Tro – en innledning

Tro er å se seg selv i en større sammenheng – i Guds sammenheng! Troen gjør historiens Gud til dagens Gud, Israels Gud til min Gud, bønn til livsfellesskap med Faderen, og Guds Ord til mat for sjelen.

Den rettferdige skal leve ved TRO

  Hebreerne 10,38 forteller oss at det viktigste elementet i en kristens liv er ”tro”. Ikke bønnene, ikke gudstjenesten, bibellesingen eller gode gjerninger, men TRO. Uten tro vil all bibellesing, bønn, gudstjeneste og gode gjerninger kun framstå som tom religionsutøvelse, som aldri vil kunne behage Gud (Hebr.11,6; Lukas 18,10-14; Hebr.4,2; Gal.5,2). Døde gjerninger, som kun kan døyve vår dårlige samvittighet, men som aldri kan gjøre den rein (Hebr.9,14). Framfor alle ”ytre” ting, var Paulus ute etter hvordan det stod til med Tessalonikerne`s tro (1.Tess.3, 5 (v.2, 6, 7, 10)). ”Den rettferdige skal leve ved tro” Framfor alle ting er hele bibelen gitt oss for at vi skal få og ha tro på og til Gud (Joh.20,31; 2.Tim.3,15; Rom.10,17; AG 2,40-41 (4,4; 8,12; 15,7-9; 16,14-15; 17,11-12). Først komme til tro, og deretter leve ved tro. All sann lære og kunnskap om Gud, lære om rett og galt, fred med Gud, glede og velsignelser følger alle i troens fotspor. Forstand, visdom og gode gjerninger er alle frukter av TROEN. Hebreerne 11,3 sier ”Ved tro forstår vi…”, og Asaf opplevde at han ”…grunnet på hvordan dette var å forstå, sto det bare smertefullt for mine øyne – helt til jeg gikk inn i Guds helligdom og forstod hva som venter dem…” (Salme 73,16-17). Når Jesus ble spurt om hva de kunne gjøre for å gjøre Guds gjerninger, svarte Han dem ”Dette er Guds gjerning, at dere tror på Ham som Gud har sendt” (Joh.6,29). Først og fremst er det TRO Jesus ønsker å se i våre liv, ikke gjerninger, kunnskap, lære etc. Omvendelse og tro på Gud Den kristnes grunnvoll sine to...

Bli mett, men bli mett av det gode!

Matt 11,28: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Tanker som bryter oss ofte ned ved bekymring eller ved noko annet negativt er vonde tanker. Når det kommer slike tanker kan ein kjenner ofte at ein låser seg inne med alt det vonde av tanker som bryter oss ned. Det er nok ofte grunnen for at ein tygger på dei og ikkje kvitter seg med dei. Frå lignelsen frå såmannen står det. Lukas 8,14: Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt. Me kan ikkje på vandringen i livet våres tygge på tanker som bryter oss ned. Slike tanker kan gå ut over ein sjølv og andre. Lukas 8,15: Med det som falt i god jord, er de som har hørt Ordet med et rett og godt hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet. Kva trenger såkornet til å gå ifrå å vere eit lite såkorn til vekst? Jo, sol og vann. Me mennesker trenger og har Jesus som kan hjelpe oss ifrå fortvilelse, angst, bekymring, motgong og i trengsel. Han kommer med liv. Derfor ikkje bli mett av alle tanker som bryter oss ned. Bli mett av Guds ord, Livets brød. Eg vil avslutte med dette verset. Matt 11,28: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!   Andakten er skreve av David Vikanes, Ungdomsleder i menigheten DFEF Eben Eser...

Les i bønnemanualen: