k

Håpets Dør

Fredag 5.februar kl 17.30 starter Håpets Dør opp igjen. Håpets Dør har tidligere vært lokalisert forskjellige steder i Sagvåg, men vil fra februar 2016 være knyttet til Eben Eser, og ha sine samlinger i menighetens lokaler i Hystadvegen. «Håpets Dør er et kristent tilbud til deg som trenger det. Kanskje du sliter med rus, har psykiske problemer eller at du er ensom og trenger noen å prate med. Vi har gratis servering med godt... read more

Den rettferdige skal leve ved TRO

  Hebreerne 10,38 forteller oss at det viktigste elementet i en kristens liv er ”tro”. Ikke bønnene, ikke gudstjenesten, bibellesingen eller gode gjerninger, men TRO. Uten tro vil all bibellesing, bønn, gudstjeneste og gode gjerninger kun framstå som tom religionsutøvelse, som aldri vil kunne behage Gud (Hebr.11,6; Lukas 18,10-14; Hebr.4,2; Gal.5,2). Døde gjerninger, som kun kan døyve vår dårlige samvittighet, men som aldri kan gjøre den rein (Hebr.9,14). Framfor alle ”ytre” ting, var Paulus ute etter hvordan det stod til med Tessalonikerne`s tro (1.Tess.3, 5 (v.2, 6, 7, 10)). ”Den rettferdige skal leve ved tro” Framfor alle ting er hele bibelen gitt oss for at vi skal få og ha tro på og til Gud (Joh.20,31; 2.Tim.3,15; Rom.10,17; AG 2,40-41 (4,4; 8,12; 15,7-9; 16,14-15; 17,11-12). Først komme til tro, og deretter leve ved tro. All sann lære og kunnskap om Gud, lære om rett og galt, fred med Gud, glede og velsignelser følger alle i troens fotspor. Forstand, visdom og gode gjerninger er alle frukter av TROEN. Hebreerne 11,3 sier ”Ved tro forstår vi…”, og Asaf opplevde at han ”…grunnet på hvordan dette var å forstå, sto det bare smertefullt for mine øyne – helt til jeg gikk inn i Guds helligdom og forstod hva som venter dem…” (Salme 73,16-17). Når Jesus ble spurt om hva de kunne gjøre for å gjøre Guds gjerninger, svarte Han dem ”Dette er Guds gjerning, at dere tror på Ham som Gud har sendt” (Joh.6,29). Først og fremst er det TRO Jesus ønsker å se i våre liv, ikke gjerninger, kunnskap, lære etc. Omvendelse og tro på Gud Den kristnes grunnvoll sine to...

Bli mett, men bli mett av det gode!

Matt 11,28: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Tanker som bryter oss ofte ned ved bekymring eller ved noko annet negativt er vonde tanker. Når det kommer slike tanker kan ein kjenner ofte at ein låser seg inne med alt det vonde av tanker som bryter oss ned. Det er nok ofte grunnen for at ein tygger på dei og ikkje kvitter seg med dei. Frå lignelsen frå såmannen står det. Lukas 8,14: Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt. Me kan ikkje på vandringen i livet våres tygge på tanker som bryter oss ned. Slike tanker kan gå ut over ein sjølv og andre. Lukas 8,15: Med det som falt i god jord, er de som har hørt Ordet med et rett og godt hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet. Kva trenger såkornet til å gå ifrå å vere eit lite såkorn til vekst? Jo, sol og vann. Me mennesker trenger og har Jesus som kan hjelpe oss ifrå fortvilelse, angst, bekymring, motgong og i trengsel. Han kommer med liv. Derfor ikkje bli mett av alle tanker som bryter oss ned. Bli mett av Guds ord, Livets brød. Eg vil avslutte med dette verset. Matt 11,28: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!   Andakten er skreve av David Vikanes, Ungdomsleder i menigheten DFEF Eben Eser...

Ta opp korset og følg Ham!

I Lukas 9,23 står det: Så sa Han til dem alle: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg. Dette med å fornekte seg sjølv betyr det samme som å sette seg til side eller ydmyke seg for nokon. I Jakob 4,7-9 står det: Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere! Og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider! I Ordspråkene 3,6 står det: Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett. Også 23,26: Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha sin lyst i mine veier! For eit år sidan var eg på tur og eg skulle gå til eit fjell som heiter Sæterbøfjellet. For å kome meg opp til dette fjellet var eg avhengig av ein GPS. Då eg gjekk og gjekk var eg lite flink til å oppdatere meg på GPS om eg var på rett spor. Eg stolte mer på min eigen forstand kvar eg skulle gå enn kva GPS`en meinte. Resultatet av turen blei til at eg kom på ein heilt annen topp. Viss eg bare hadde satt meg til side og ydmyket meg for denne GPS`en hadde eg komet meg opp til målet mitt. Tenk deg no at du er denne turgutten og Jesus er GPS`en. I daglig livet vårt trenger me også ein slik GPS bare at Jesus er vår GPS. Lukas 9,23: Så sa Han...