Menighetens visjon

VELSIGNET FOR Å VÆRE TIL VELSIGNELSE

«Me vil vere eit varmt fellesskap, vinne nye for Jesus og gjere dei til hans disiplar!»

Frelsens velsignelse

Bibelen fortelje oss at det er våre synder som skiller oss frå Gud (Jesaja 59, v1-3). Alle mennesker har syndet og står dermed utenfor fellesskapet med Gud, og me mangler Guds ære (Romerne 3, v23).

De gode nyhetene er imidlertid at Jesus tok på Seg vår skyld og sonet vår synd då Han led døden på korset. Ved troen på Ham er vi blitt tilgitt våre synder, forsonet med Gud, og kan leve i livsfelleskap med Gud, som vår gode Far, og med hverandre.

Gjennom Jesus blir vi i stand til å kunne elske Gud, oss selv og kvarandre. Me blir heile som mennesker og i stand til å elske og tene dei menneskene som er rundt oss.

Frelsens velsignelse er grunnlaget for at me kan vere til velsignelse!

Overgivelsens velsignelse

Overgivelse til Gud og Hans gode vilje er hemligheten til at Gud kan bruke våre liv til å velsigne menneskene rundt oss.

Gjennom å overgi oss sjølv, våre bekymringar og byrder, blir me fri frå oss sjølv og våre problemer. Jesus Kristus tar våre bekymringar, byrder og plager, og me får del i det som liggjer på hans hjarta.

A) Overgi deg sjølv til Ham:

både ditt beste, ditt verste og ditt innerste.

B) Overgi dine vanskligheiter,

bekymringar, plager, synd etc.

C) Velg å ikkje ta plagene og bekymringane opp igjen.

Gjennom full overgivelse – blir det rom for Guds fylde!