Kort historikk

Eben Eser er eit hebraisk ord som betyr hjelpestein. Navnet skal minne oss om at det er Herren som er vår hjelpar. Menigheten er ein sjølvstendig og uregistrert menighet som er tilknyttet De Frie Evangeliske Forsamlinger som er ein bevegelse som består av rundt 65 menigheter fordelt over hele landet.  Bevegelsen har ca 30 misjonærer i forskjellige land. De Frie Evangeliske Forsamlinger kan føre sine røtter tilbake til 1890 årene. Denne bevegelsen har alltid hatt som varemerke, hva vi har i Jesus Kristus, fulgt av glede og spontanitet, noko me som menighet ynskjer å bevare også for fremtiden.

Eben Eser er ein «gammel» menighet på mange måtar. Virksomheten på Leirvik kan føres tilbake til ca. 1925 då fraktmann Erik Løkhammer startet husmøter i sentrum av Leirvik i det huset som idag er eit av nabohusa til Tingvoll. Seinare blei møtene lagt til det daværende losjelokalet, losjen Kvernbit på Hystad, der vi idag har vår plass. Huset er fullstendig renovert og fikset opp, slik at det nå står fram som et svært innbydende og vakkert lokale.