Dåp

Troende dåp

DFEF døper bare troende mennesker til Kristi universelle menighet og ikkje til lokalmenighetene selv om det i mange tilfeller blir ein tilknyting ved dåpen. Dåpen er ein lydighetshaldning og ser på som ein sym­bolsk begravelse, og ein oppreising frå dåpens grav er eit symbol på ein oppreising til eit nytt liv sammen med Jesus. Dåpen ser på som ikkje som eit nådemiddel, men bare som ein god samvittighetspakt med Gud ved at den kristne gjer det man mener Bibelen lærer oss korleis me skal gjer det. Dåpens form med heil  neddykking èin gang av dåpskandidaten, er derfor vesentlig fordi annen dåpsform ikkje ansees som dåp.

Sjølve ritualet er enkelt:

Dåpskandidaten senkes heilt under vann èin gong i Faderens, Sønnens og Den Heilage Andes navn. Når den døpte løftes opp av van­net, sier man ofte: “Oppreist med Kristus for å vandre i eit nytt liv med Ham”. Dersom vedkom­mende ikkje ønskjer å slutte seg til menigheten, vil dåpen likevel utføres.

Det alminnelige prestedømmet praktiseres på ein slik måte at det er anledning for kven som helst til å døpe, men utviklingen har ført til at det for det meste er en eldstebror eller forstander/predikant som utfører dåp.