Barnevelsignelse

Ebeneser praktiserer bornevelsignelse med forbønn og ein markering av at føresatte leggjer bornet i Guds hand.

Bornevelsignelse har sitt utspring i at Jesus velsignet små barn og sa at dei tilhøyrte Guds rike (Mark 10:13-16). Samtidig er det flott for oss som fellesskap å feire dette mirakelet med dykk som familie. Me inviterer born og føresatte fram og ber om Guds beskyttelse og velsignelse for borna- og visdom og hjelp for føresatte. 

Ynskjer du/dykk å ha bornevelsignelse på Ebeneser? Ta kontakt med oss!

Kvifor?

Kvifor skal eg velge bornevelsignelse?

Les her kva Mirjam skriver, som sammen med sin mann Jon Arne (sakset fra nettet) vurderte kva som ville vore rett å gjere.

“La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til” (Matt 19,14)

«En kan hevde at Matt. 19,14 ikke beviser noe fordi det gjelder barn som er i stand til å komme til Jesus på egen hånd. Og at det dermed er snakk om barn som er i stand til å begå synder. Men parallellteksten i Luk. 18,15 er på gresk Proseferon de auto kai ta brefe, og det greske brephos {bref’-os} betyr “spedbarn”. ”De bar også spedbarna til Jesus…” (Luk. 18,15). Vi gikk inn på grunnteksten brephos {bref’-os} og spedbarn er den helt klart mest vanlige betydning til ordet, det brukes og om ufødte barn og babyer eller veldig små barn (King James velger for eksempel infants der). Da jo dette er barn som er helt ute av stand til selv å komme til Jesus eller til selv å foreta noen beslutning om å ta imot Jesus Kristus som sin personlige Herre, synes Jon Arne det blir vanskelig å nekte dåp til småbarn begrunnet ut fra at de ennå ikke er i stand til å foreta en bevisst viljesbeslutning. Jesus krevde ikke noen viljesbeslutning av disse barna. Han sa at det var nettopp slike som dem som kan komme til Ham og motta Guds rike. På den annen side fortelles det jo ikke at han døpte disse barna – det kan ha vært at han gjorde en velsignelseshandling slik man praktiserer med barnevelsignelse i pinsemenigheter.»