OM EBENESER STORD

Ebeneser Stord er ein frittstående evangelisk frimenighet med tilhørighet til De Frie Evangeliske Forsamlinger i Noreg.
Menigheten blei grunnlagt av Erik og Gina Løkhammer… (finner du dette på ”gamlesiden” Svein Kåre?? – bare heilt kort med årstall…)
I dag består menigheten av ca 50 menighetstilhørige med store og små, og i veka samles mellom 20 og 40 til møte på søndagen.
Me byggjer vår tro på Bibelen – Guds Ord, og kva den seir om Jesu Kristi død, oppstandelse og tilbakekomst.

Høsten 2014 ble det lagt på oss at menigheten fyrst og fremst skal vere eit bønnens hus. Da det finnes mange krefter som vil styre ein menighet, som tradisjoner, personligheter, aktivitetar og økonomi, finner me det nødvendig å komme tilbake til utgangspunktet for all sann virksomhet i Guds Rike, nemlig bønn. Bønn og faste er å gjere seg avhengig av Gud og ikkje mennesker. Det er dette me ynskjer menigheten kan veksa dypere inn i og utvikle.

Som disiplene gjorde, vil også me be: «Jesus, lær oss å be, og gjør oss til et bønnens hus!»