Håpets Dør

Fredag 5.februar kl 17.30 starter Håpets Dør opp igjen. Håpets Dør har tidligere vært lokalisert forskjellige steder i Sagvåg, men vil fra februar 2016 være knyttet til Eben Eser, og ha sine samlinger i menighetens lokaler i Hystadvegen. «Håpets Dør er et kristent tilbud til deg som trenger det. Kanskje du sliter med rus, har psykiske problemer eller at du er ensom og trenger noen å prate med. Vi har gratis servering med godt felleskap.»