Gud gjør ikke forskjell

Det er en sak som står fast: Gud gjør ikkje forskjell på folk,(Rom.10,12) og han… er rik nok for alle som påkaller ham.

Dette er sannheter som alle mennesker kan forstå. det er viktig å forstå en sannhet – og særlig en sannhet som har vært prøvd i tusener av år. hvis jeg kommer til dere med en tale som dere ikke forstår, så kanskje jeg selv kan få en åndelig oppbyggelse. Men de som hører på, vil ikke ha mulighet for å bli oppbygget. Hvorfor det? Fordi jeg taler om «noe» som de ikke forstår. 1Kor.14.1-19 omtaler dette. Et eksempel er å tenke på at det er mange språk i verden. hvis to mennesker møtes, og de ikke forstår hverandres språk, kan det jo ikke bli en meningsfull mellom dem.

I kristen virksomhet skjer det mye, Hensikten er å bygge opp.Men alltid er det vel ikke slik at det skjer det alle drømmer om. Hvis en gir rom for selvransakelse, sunn innsikt og berettiget kritikk, samtidig som arbeidet drives i trosskap mot Guds ord og vilje, kan en gi rom for nyskapende åndelig liv og gi hjelp til deprimerte og mismodige mennesker.

Vi må huske på at i alle grupper finnes det mennesker som livet har fart ille med. Hvilken trøst kan gi trøst? Hensikten med Guds Ord er jo å gi trøst. Den beste medisin er Guds nåde. Den stiller ikke bare smerte, men den helbreder. Derfor er det både hjelp og trøst og oppmuntring i det kristne fellsskap, fordi dette fellsskap er et nådefellesskap. Kristen vriksomhet er en åpenbaring direkte fra Gud. Ingen kan tale som Gud til andre hvis ikke Gud først har talt til han/ henne.Vi forkynner den sannhet som er kommet til oss fra Gud, ut fra Guds ord som er blitt levende ved guds ånd. Dette blir spesiell kunnskap.Noen kan bli eksperter, men ingen blir eksperter på alt. Alle kan vite litt om noe. Erfarinfer i livet gir hver enkelt noe spesielt. Vi kan vel stort sett si at den mest virksomfulle forkynnelse gir vi når vi enkelt og greit vitner om den sannhetr som vi selv har funnet fram til. Den består i å forkynne sannheten. En skal ha sagt: «Fortell meg hva du er sikker på, jeg har tvil nok selv».

Kristen virksomhet må aldri bliu selvisk. En må spørre¨: Er dett til hjelp for alle? vil dette bringe alle nærmere hverandre og nærmere Gud?

Tilslutt forsøker jeg å si at det som hjelper oss å forstå virkeligheten, er selv å påkalle Jesus Kristus, slik du og jeg kan påkalle Jesus fra vårt hjerte og vår forstand. Han er rik nok for alle som påkaller han. La oss begripe at Jesus Kristus er den virkelighet som vi mennesker må forstå – ned hjerte og forstand. Det er vår frelse, oppmuntring, vår forvandling, vårt nye liv både i tiden og i evighetn. Forståelsen kommer først når vi påkaller Jesus som vår frelser og herre for å slippe ham inn i våre liv.