Eldretreff

Eldretreff vert arrandgert kvar tredje tysdag i månaden kl. 11:30.

Dette er ei formiddagsstund med matservering, andakt og song. Det gjennomførast i tillegg åresal til inntekt for gateborn i Brasil.