Bli mett, men bli mett av det gode!

Matt 11,28: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

Tanker som bryter oss ofte ned ved bekymring eller ved noko annet negativt er vonde tanker. Når det kommer slike tanker kan ein kjenner ofte at ein låser seg inne med alt det vonde av tanker som bryter oss ned. Det er nok ofte grunnen for at ein tygger på dei og ikkje kvitter seg med dei.

Frå lignelsen frå såmannen står det. Lukas 8,14: Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt.

Me kan ikkje på vandringen i livet våres tygge på tanker som bryter oss ned. Slike tanker kan gå ut over ein sjølv og andre.
Lukas 8,15: Med det som falt i god jord, er de som har hørt Ordet med et rett og godt hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet.

Kva trenger såkornet til å gå ifrå å vere eit lite såkorn til vekst? Jo, sol og vann. Me mennesker trenger og har Jesus som kan hjelpe oss ifrå fortvilelse, angst, bekymring, motgong og i trengsel. Han kommer med liv. Derfor ikkje bli mett av alle tanker som bryter oss ned. Bli mett av Guds ord, Livets brød.

Eg vil avslutte med dette verset.
Matt 11,28: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

 

Andakten er skreve av David Vikanes, Ungdomsleder i menigheten DFEF Eben Eser Stord.