k

Sangandakt på Buneset

Kvar femte onsdag kl. 17 til 18:30. Det blir sangandakt på Buneset. Vi synger og deler Guds Ord og vitnesbyrd, før vi deler koselig sosialt samvær. Førstkommande vert 7. november. read more

Eldretreff

Eldretreff vert arrandgert kvar tredje tysdag i månaden kl. 11:30. Dette er ei formiddagsstund med matservering, andakt og song. Det gjennomførast i tillegg åresal til inntekt for gateborn i Brasil. read more

Levende tro – brennende hjerter

Selv bibelundervisning, hundrevis av timer med taler og forkynnelse kan bli oss til ingen nytte, om det ikke får bringe oss til det punktet, der vi inviterer Jesus inn i våre hjerter og liv. Det personlige fellesskapet med Herren Jesus Kristus er selve kjernen i troens liv og vandring. Bare Jesu nærvær i våre hjerter gjør at våre hjerter er brennende. Ordet i Seg Selv fullkommengjøres bare, i den grad det får skape tro i våre hjerter til å komme til Jesus og ta imot Han i våre liv

Troens opphav og kilde er Guds Ord, Ham Selv.

Hovedhensikten med Bibelen er ikke å gjøre oss flinke i historie, eller til dyktige teologer. Heller ikke er den gitt for at vi skal ha kjennskap til Gud. Bibelen er gitt for å skape tro i våre hjerter. Slik at vi ved troen kan komme inn i fellesskap med Gud og lære Ham å kjenne.

Tro – en innledning

Tro er å se seg selv i en større sammenheng – i Guds sammenheng! Troen gjør historiens Gud til dagens Gud, Israels Gud til min Gud, bønn til livsfellesskap med Faderen, og Guds Ord til mat for sjelen.